Plug-in sessies

Bij een plug-in sessie loop je binnen met een brandende vraag om even te sparren, zodat je (snel) weer verder kunt. We zijn een hele dag in jouw organisatie aanwezig om te sparren over vragen mbt leiding geven, samenwerken, aansturen/motiveren, vormgeven van teamsessies, presentaties en persoonlijke kwesties als loopbaanvragen, werkdruk, omgaan met verandering en werk-privé balans.

Train de trainer:

Teamontwikkeling 'doe het zelf'

Een maatwerktraining voor leidinggevenden waarin je véél werkvormen aangereikt krijgt om zelf met je team aan de slag te gaan.
Je leert over teamfasen en dynamiek,  hoe je patronen kunt ontdekken en doorbreken, je leert de juiste vragen te stellen, je ontdekt verschillende werkvormen en energizers die leiden tot een goed gesprek en betrokkenheid bij thema's als feedback, missie/visie, effectief vergaderen, communicatie en elkaar beter leren kennen en begrijpen.

Teamsessie:

Quick scan & teambuilding

Een korte, interactieve 'check in' (zie het als een APK) m.b.t. waar u staat met uw team, wat aandacht vraagt en wat het team wil realiseren. Vaak gevolgd door een teambuildingsactiviteit, waarbij de gedragspatronen op een leuke manier zichtbaar worden.

Training en teamsessie:

Bevlogen aan het werk

Plezier en prestaties vergroten. Iedereen voert zijn taak uit. Niks meer, niks minder. Hoe kunnen we het goede hiervan behouden en de 'vonk' weer vinden, zodat het plezier en de resultaten organisatiebreed omhoog gaan. Gebaseerd op het gedachtegoed van Prof. A Bakker van de Erasmusuniversiteit.

Training en coaching:

Zelfinzicht & persoonlijk leiderschap

Wat past bij mij? Wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen, patronen en belemmeringen? Hoe gedraag ik me onder druk? Wat zijn mijn drijfveren? Hoe kom ik over? Hoe pak ik de regie? Hoe maak ik de juiste keuze? Waarom doe ik wat ik doe? Hoe laat ik mezelf zien? Hoe communiceer ik impactvol? Hoe wil ik mijn rol vervullen? Wat zijn mijn doelen en ambities? Hoe zet ik mijn talenten optimaal in?

Training en teamsessie:

Samenwerken

Wat is ons doel? Wie doet wat? Hoe benutten we ieders kwaliteiten? Hoe halen we voordeel uit de diversiteit? Hoe vieren we succes? Wat spreken we af en hoe spreken we elkaar aan? Hoe informeren we elkaar en zorgen we voor draagvlak en plezier?

Coaching:

Loopbaanvraagstukken

Wat kan ik? Wat wil ik? Wat doe ik? Wat geeft
   me plezier? Wat bepaalt mijn keuzes tot nu
   toe? In welke omgeving kom ik tot mijn recht?
Of vanuit de vraag: Ik weet wat ik wil, maar hoe groei ik daar naar toe?

Training en coaching:

Werkdruk en balans

Hoe ga ik om met verandering? Waar komt het gevoel van 'druk' vandaan? Hoe ga ik om met de werkdruk en wat kan ik zelf doen? Hoe bewaak ik mijn grenzen? Wat is belangrijk voor mij en hoe komt dat terug in mijn werk (of privéleven)? Hoe zorg ik goed voor mezelf? Hoe blijf (of kom) ik in mijn kracht? Eerst verhelderen, dan versterken.

Training en MT coaching:

Leiding geven en Management vaardigheden

Wat heeft dit team nodig? Hoe doorbreken we dit patroon? Hoe zorg ik dat we als MT op 1 lijn zitten? Hoe verdelen we de rollen en taken? Hoe breng ik structuur aan?  Hoe stimuleer/motiveer ik mijn teamleden? Hoe spreek ik teamleden aan? Hoe geef borg ik wat er op een vergadering/teamsessie is besproken?

Training of coaching:
Effectief communiceren

- Hoe breng ik mijn boodschap over?
- Hoe stel ik grenzen?
- Hoe ga ik om met die 'lastige' situatie of
  persoon?
- Hoe zorg ik dat ze zien wat ik doe of kan?
- Hoe geef ik feedback?
- Hoe voer ik 'het' gesprek en maak ik zaken bespreekbaar?

Teamsessie:
Van reactief naar proactief

- Hoe zorg ik dat men initiatief neemt en
  meedenkt?
- Hoe creëer ik betrokkenheid en
  eigenaarschap en ondernemerschap?
- Hoe zorg ik dat men verantwoordelijkheid
  neemt?
- Hoe werken we vanuit de juiste mindset?

Teamsessie:

Professionalisering

- Hoe spreken we elkaar aan? Hoe geven we feedback?
- Hoe leren we van en met elkaar?
- Welke afspraken maken we?
- Wie doet wat?
- Hoe communiceren we met onze omgeving?
- Hoe werken we effectief en efficiënt samen?

Teamsessie en MT coaching:

Fusie begeleiding

Twee scholen, twee teams, twee culturen. Door een fusie worden we nu één team. We willen het beste van beide scholen behouden. We helpen jullie om deze overgang soepel en met plezier door te komen en te blijven presteren.

MT coaching en teamsessie:

Koers bepalen

Waar staan we voor, waar willen we naar toe, wat zijn onze waarden? Makkelijke vragen, maar vaak een heel proces om hier met een team (of organisatie) een eenduidig, gedragen antwoord op te vinden. We helpen jullie om het antwoord met elkaar, in goed gesprek, te formuleren en door te vertalen naar doelen, gedrag en activiteiten in jullie dagelijkse praktijk en te borgen in jullie cultuur?

Coaching en teamsessie:

Profilering/positionering

ik heb (of ambieer) een nieuwe rol/functie. (of ons team heeft een nieuwe taak/rol/plek.) Hoe laat ik zien wat ik kan, wie ik ben, waar ik voor sta? Hoe zorg ik ze mij in deze rol accepteren en  mijn expertise gebruiken?
 

Teamsessie en 1 op 2 coaching:

Elkaar echt begrijpen

Teamsessies met interactieve werkvormen, die zorgen dat teamleden elkaar beter leren kennen en begrijpen. Hierdoor verdwijnt vaak onderliggende spanning en oordelen en ontstaat er ruimte voor  dialoog over efficiënte samenwerking en gezamenlijkheid in prestaties. 

Qi treats:
Vitaliteit

Hoofd en lijf verbonden

Een- of meerdaagse 'reisjes'/retreats, waarbij we met lichaamsgerichte oefeningen en bewegingsmeditaties (o.a. Qi Gong en nutritious movement, mindfulness) werken aan de verbinding tussen hoofd en lijf. Je energie gaat beter stromen, je bewustzijn vergroot, je krijgt meer rust en helderheid in je hoofd, meer focus en presence.